Synspunkt: Sjølvsagt skal kommunen busetja flyktningar

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bede Osterøy kommune om å busetja ti flyktningar i år. Det bør kommunen seia ja til. FOTO: Meek, Tore / NTB scanpix