Synspunkt: Alle tener på små forskjellar

  • Eirik Langeland Fjeld, ansvarleg redaktør FOTO: Odd Mehus