Lesarbrev: God butikk

  • Når heradsstyret har vedtatt å ta imot 10 nye flykningar, så må dei få gode levevilkår på Osterøy og ikkje bli brukte som ein part i eit politisk pengespel, meiner Atle Henning Mjøs. FOTO: Ronny Bertelsen