Leserbrev: Hvem har skyld i tillitskrisen?

  • FOTO: Odd Mehus / Fonnafly