Synspunkt: Kryp til korset, Bane Nor!

  • Mange har fått parkeringsbot på Bane Nor sin parkeringsplass på Arna stasjon. Truleg er dårleg skilting ei viktig årsak for mange av desse. FOTO: Siv K. Berg