Leserbrev: Vil fagetaten i Bergen kommune «sette fyr på Indre Arna» når forslaget legges fram for politikerne?

  • FOTO: Og Arkitekter