Synspunkt: Livsgnist på resept?

  • En ferietur gir et kjerkomment avbrekk i hverdagen for mange eldre, men mange har ikke nok midler til å kunne dra. Her bør politikerne komme på banen og gi våre erfarne borgere et lite «puff». FOTO: Alvik, Halvard