Osterøypolitikken er i ei tillitskrise

  • Eirik Langeland Fjeld er redaktør i Bygdanytt. FOTO: ODD MEHUS