Skal Osterøy vera attraktiv for turistane, må ein leggja betre til rette for dei

  • Oddvar Melchersen er ein ivrig bubilentusiast. Han håpar Osterøy kommune snarast bygger eit tømmeanlegg for bubilar og campingvogner. FOTO: Ronny Bertelsen