Synspunkt: Ingen trygg skule utan trygg skuleveg

  • Slik kan Garnesvegen bli sjåande ut dersom planen for å sikra dei mjuke trafikantane blir ein realitet. FOTO: Norconsult