Valestrand helselag burde informert beboerne bedre

  • Her i eldreboligene på Valestrand reagerer beboere sterkt på at helselaget nå øker husleien til pensjonistene. FOTO: Espen Borge