Fotballspelarane kan sjølve gjera ein innsats

  • FOTO: Siv K. Berg