Vanskeleg å gjere seg lekker for ein som ikkje er so interessert

  • I 2016 takka fleirtalet av politikarane i Osterøy «nei» til at kommunen skal verte ein del av Bergen. FOTO: Snorre Bang Utaker