Denne boligen gikk for nesten syv millioner kroner