I løpet av bare tre måneder har verdien av Brattland-boligen økt med 875 000 kroner