Garnes: Kjøper la 3.300.000 kroner på bordet for å kapre dette huset