Denne boligen har steget mye i verdi de seks siste årene