Denne boligen ble solgt for nesten syv millioner kroner