Har kjøpt eigedommar i Arna for 100 millionar kroner