Byråden lovar grundig prosess før ei eventuell Lakslia-stenging