Dømt til 16 år i fengsel for overgrep mot barn via nettet