Arna-mann tok med seg «klenodier» fra KNM «Helge Ingstad»