Då minken gjekk laus på hønsa, gjekk rektoren laus på minken