Ungdomen i Osterøy meiner mopeden gir dei større fridom