Byrådet i Bergen trekker seg som følge av mistillit