Erling Flæsland frå Hamre synest ikkje noko om ei eventuell kratfline over Osterøy. – Eg har budd heile mitt liv på idylliske Hamre, og det vil eg fortsetje med. Eg håper og trur på at BKK finn fram til beste løysinga for oss, fortel 74-åringen. Foto: Anders Totland

Grunneigaren meiner BKK burde ha vore tidlegare på bana

Onsdag fekk heradsstyret etterlengta informasjon av BKK om ei eventuell kratfline over Osterøy. – Me vil prioritere å legge sjøkabel, seier Eyvind Bohne-Kjersem.