Fagetaten i kommunen anbefaler riving, fordi det økonomisk sett er best over tid. De mener det også vil gi bedre arbeids- og læringsmiljø totalt sett.

16. november skal saken behandles i byrådet. Finansbyråd Dag Inge Ulsteins (KrF) innstilling er å følge fagetatens anbefaling, noe som vil bety at det bygges splitter nytt for 330 millioner kroner.

Kostbar rehabilitering

Alternativet til å bygge nytt er å rehabilitere eksisterende bygningsmasse og oppgradere til dagens krav. I tillegg ville bygningsmassen bli utvidet med et påbygg. Kostnaden for dette er estimert til 310 millioner kroner.

Begge alternativene er mulig å gjennomføre på eksisterende eiendom, og de som er urolige for skjebnen til svømme- og idrettshallen i nabobygget til dagens skole, trenger ikke være bekymret. Dette vil bli beholdt uforandret, og det er uavhengig av hvilken løsning som til slutt blir vedtatt skal gjennomføres. Grunnen til dette er at det er gjort oppgraderinger både på svømme- og idrettshallen de siste årene.

6000 kvm

Dagens skole, som ble oppført i 1970, har plass til 350 elever. Den nye skolen vil ha plass til 500 elever.

Byggetid for å rive eksisterende skole og bygge ny er to år. Da vil det totale arealet øke fra 3278 kvadratmeter til nesten 6000 kvadratmeter. Alternativ to vil ha en byggetid som er fire måneder kortere enn alternativ en. Også i alternativ to vil arealet bli nesten 6000 kvadratmeter.

Avlastningsskole

Når arbeidene begynner må elevene gå på en avlastningsskole. Dette gjeld uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Denne avlastningsskolen skal brukes både av ungdomskoleelevene og elevene ved Ytre Arna skule når arbeidene her begynner.

Bystyret har vedtatt å flytte ungdomstrinnet på Ytre Arna skule til Garnes ungdomsskule. Haugland skule er vedtatt nedlagt fra kommende skoleår, og elevene her blir flyttet til Ytre Arna skule.

Kommunen leiter nå etter etter en tomt i Arna der erstatningsskolen skal plasseres, og fremdriften på dette vil være avgjørende for mulig byggestart både på Garnes, Ytre Arna og eventuelt kommende byggeprosjekter.

Rektor i lykkerus

– Åh! Dette er jo kjempe! Riving er topp, jubler rektor Ragnhild Joan Kaarstad.

Hun var ikke kjent med nyheten da Bygdanytt ringte. Nå er Garnes-rektoren spent og håper at det blir et politisk ja til rive-anbefalingen til byrådet.

– Dette var akkurat det jeg ville høre, forteller hun.

Ragnhild Johan Kaarstad er rektor ved Garnes ungdomsskole. Foto: Siv K. Berg

Kaarstad tror bygningsmassen er så dårlig at det ikke blir lett å skulle rehabilitere.

– Vi merker godt at det er en gammel bygning. Bare det å regulere temperaturen er vanskelig, forklarer hun.

– Jo før, jo bedre!

Kaarstad har lenge ventet spent på å få høre hva politikerne ville anbefale, og innrømmer at hun i dette tilfellet foretrekker riving og nybygg fremfor rehabilitering.

– Jeg tror dette er til det beste for alle. Selv ønsket jeg at de skulle rive og bygge nytt. Da får vi et bygg som er tilpasset.

På Garnes ungdomsskole er de nå rundt 350 elever. Snart kommer også elevene fra ungdomstrinnet i Ytre Arna.

– Dette er veldig gledelig. Jo før jo heller, sier rektoren fornøyd.