Avdekket feil på feil under kontroll langs Hardangervegen