Så mange har søkt seg til politikontoret i Lonevåg