Trafikkulykke i Arna – politiet valgte å kjøre inn i bil som ikke ville stanse