Fylkeskommunen svarer på kritikken

Vegeigar Vestland fylkeskommune har ikkje funne nokon som var direkte involvert i prosjektet frå deira sida, men legg til at det eter ni års bruk vil oppstå somme skadar på ein veg.

Men dei kjem no til å kartlegga skadane og følgja opp med nødvendig vedlikehald, inkludert vintervedlikehald.

Les hele saken med abonnement