Eirin har starta ny bedrift med ein uvanleg kombinasjon