Høge straumprisar får Arna-bedrifter til å mobilisere