Ungdomslag går heilt nye vegar for å nå ut til «folket»