Planoppstarten: Statsforvaltaren har avvist klagen