– Lakslia kan ikke stenges før man har funnet gode alternativer