Avsluttar områdesatsinga, men framleis fleire utfordringar