Lovar at Bjørnarhallen skal stå klar i midten av 2025