Om ikke eieren melder seg innen elleve dager, kan denne båten bli din