Statsforvaltaren har gjentatte gonger påpeikt at bedrifta medfører fare for forureining. Leiaren seier dei er 90 prosent i mål. Bilde er frå området hausten 2021. Foto: Kristina Bøland

I fleire år har bedrifta fått beskjed om å rydda opp

Blomdals Opelhøgg i Arna risikerer ei tvangsmulkt på 200.000 kroner. Sjefen for bedrifta seier dei vil rette opp i det, men treng utsett frist. Det har dei fått fleire gonger.