Dei kraftige regnbyene gjer at det blir fare for overvatn og vassplaning. I tillegg er fleire plasser utsett når det gjeld bekk- og elveløpsendring, jord- og flaumskred.

Det melder Statens vegvesen, som seier det kan bli stengde veger i løpet av kvelden.

Dei oppmodar no alle til å la bilen stå, om dei ikkje må vere på vegen.