MF Ole Bull kunne bli den første ferja på hydrogendrift. Det skjedde aldri.