Sterke reaksjonar på at det blir omkamp om privatisering av reinhaldstenesta