I oktober ble det reaksjoner da fylkesrådmannen foreslo å gjøre det dyrere for unge å reise kollektivt.

Forslaget innebar å øke prisen på månedskort for ungdom fra 365 kroner til 405 kroner. I tillegg var det foreslått å endre øvre aldersgrense fra 20 til 19 år.

Flere elever som Bygdanytt snakket med beskrev forslaget som urettferdig.

Dropper det

Nå er flertallspartiene Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og SV enige om sitt forslag til fylkesbudsjett for 2018.

De kommer med gode nyheter til unge kollektivreisende. Forslaget går i motsatt retning av det fylkesrådmannen anbefalte.

I det anbefalte forslaget fra flertallspartiene foreslås det å fryse prisen på ungdomskortet og samtidig øke aldersgrensen til 21 år. Det er budsjettert til å koste 12,4 millioner kroner.

Flere ruter

Flertallspartiene har satt av ti millioner kroner til flere buss- og båtruter i Hordaland. De går også inn for å redusere antallet kollektivsoner fra 470 til 7.

Dersom det blir realisert vil det koste det samme å reise fra Tyssebotn på Osterøy til Bergen sentrum som det gjør fra Indre Arna til sentrum.

– Dette blir en av de viktigste satsingene vi gjør hele denne fylkestingperioden, sier fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF) i en pressemelding.

Selv om fellesforslaget har flertall i fylkesutvalget, er det til slutt fylkestinget som skal vedta budsjettet i et møte 12.-13. desember.