Lovar 39 milliardar til ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle