Planarbeidet om gang- og sykkelveien står i stampe