Få elevar i landet er betre enn disse på dette: – Kjempemoro!

Elevane på 6. og 7. trinn på Hamre grendaskule kan kalla seg for dei flinkaste lesehestane i landet i si aldersgruppe. Sjekk kor mange tusen sider kvar og ein av dei pløgde gjennom i løpet av 13 veker.

.

Les hele saken med abonnement