Ostringar har stått i kø for Sputnik i over eitt døgn