Dette mener næringslivet må med i gigantprosjektet