Ostring skal stå bak innbrot og tjuveri hos bedrifter, private og politiet